وکیل رسمی در استرالیا، متخصص امور مهاجرتی و مشاوره تجاری. پس از قبول درخواست شما, برچسبی بعنوان «ساکن دائمی اتحادیه اروپا» در گذرنامه شما زده خواهد شد. فرد پس از آن و بعنوان یک «ساکن دائمی» دارای مزایایی خواهد بود که یکی از آنها امکان مهاجرت به کشور دیگر عضو با هدف کار و یا تحصیلات است که در بالا به آن اشاره گردید.همچنین دریافت ویزا برای کشورهای امریکا ، کانادا ، استرالیا و انگلیس