Daudzi cilvēki ir noformējuši kredītus vairākās nebanku iestādēs vienlaicīgi. Tā rezultātā var būt jāatdod ievērojamas summas. Tāpat mēdz arī gadīties grūtības visus vajadzīgos pārskaitījumus savlaicīgi atcerēties. Kredītu apvienošana ir piemērots risinājums tiem cilvēkiem, kam jāatdod vairāki aizņēmumi vienā laikā. Bez tam šim pakalpojumam parasti ir mazāka procentu likme nekā aizņēmumu termiņa p