حزب مردم دانمارکی ( دانمارکی : Dansk Folkeparti) از احزاب دانمارک است که عموماً از سوی دانشگاهیان پوپولیست راست‌گرا ۲ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ و در رسانه‌ها راست افراطی توصیف می‌شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد کانسیل تاکس (مالیات) با موسسه آموزشی یا دانشگاهی که در آن در حال تحصیل هستید تماس بگیرید. مثل زبان ترکی در زبان» مایا» کلمه» یاش «به مفهوم نو و تازه و جوان می‌باشد و ترکیب ان مثل» یاشیل» یعی سبز است.