از میان روش های مختلف در خصوص اخذ اقامت اروپا و مهاجرت به آلمان می توان به اخذ اقامت اروپا از طریق سرمایه گذاری و مهاجرت به کشور آلمان از طریق سرمایه گذاری و خرید ملک در کشور آلمان یکی از روش های جذاب اخذ اقامت اروپا محسوب می شود. کمک های اجتماعی که معمولاً Welfare نامیده میشود برای کسانی است که واجد شرایط بقیه کمکهای مالی نیستند. شرکت نیلگام سفر آلما در ادامه فعالیت هایی که در زمینه مهاجرت و گ